Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u hier in!

(Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder zoals omschreven in onze privacy verklaring.)

Naam *
Naam

Wilt u zich uitschrijven voor onze nieuwsbrief?  Schrijf u hier uit!

Naam *
Naam

Privacy verklaring :

 

MOOIXL, gevestigd aan Stationsweg 22 6711 PP Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.mooixl.nl

Stationsweg 22 6711 PP Ede

0318-220351

 

R. Heikamp is de Functionaris Gegevensbescherming van MOOIXL Hij is te bereiken via rob@mooixl.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

MOOIXL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- (Mobiel) telefoonnummer

- Kledingmaat (Indien van toepassing)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mooixl.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MOOIXL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Klantenkaart

- Bestellingen 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

MOOIXL neemt geen besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MOOIXL) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MOOIXL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Mail adres  -  kan onbeperkt worden bewaard, tot u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen.

Personalia  -  kan onbeperkt worden bewaard, tot u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen.                        

 

Delen van persoonsgegevens met derden

MOOIXL verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor zover deze externe partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt MOOIXL afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen (zogenoemde verwerkersovereenkomsten). Deze afspraken voldoen aan de wet.  Wij controleren deze afspraken regelmatig.

MAKS Klantenloyaliteit (tot 31 december 2018)

MAKS Klantenloyaliteit beheert en verzorgt klantenkaarten namens MOOIXL. MAKS Klantenloyaliteit heeft een eigen privacyverklaring die u kunt vinden op de website van MAKS Klantenloyaliteit.

Piggy (vanaf 1 december 2018)

Piggy beheert en verzorgt klantenkaarten namens MOOIXL. Piggy heeft een eigen privacyverklaring die u kunt vinden op de website van Piggy. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MOOIXL gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MOOIXL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mooixl.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

MOOIXL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MOOIXL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming of via info@mooixl.nl